Monitorovací systém


Vše co potřebujete pro sledování skladovacích podmínek Vašeho citlivého materiálu

Zjisti více
Potvrdit Vám to můžou naši spokojení zákazníci:

Alarmy

 • V případě alarmu systém upozorní obsluhu
  • akustickou či světelnou signalizací
  • odesláním SMS či emailu
 • Digiterm uchovává historii incidentů, tedy záznam všech nastalých alarmů s možností exportu do PDF
 • Alarmy jsou vyhodnocovány na více úrovních systémů pro případ výpadku
 • Aktuální hodnoty senzorů jsou vždy na dosah buď v desktopové aplikaci, skrz webové rozhraní nebo pomocí zpětného dotázání na automat přes SMS

Data

 • Naměřená data je možná prohlížet v režimu tabulky nebo jako graf
 • Export dat je možný do formátů PDF, SVG a nebo PNG
 • Grafy mají několik možností barevného schématu, pravítka, nastavení pozice a další funkce
 • Data mimo limity jsou barevně podbarveny
 • Pro rychlou kontrolu trendu je možné posledních 20 záznamů zobrazit i skrz webové rozhraní

Zabezpečení

 • Přístup do systému je chráněn uživatelským jménem a heslem
 • Pravomoce uživatelů jsou rozděleny do tří rolí:
  • Běžný uživatel - má přístup pouze ke čtení hodnot a nemůže nic měnit
  • Správce alarmů - může navíc nastavovat meze alarmů a jejich zapínání
  • Administrátor systému - má pravomoce i ke spravování uživatelských účtů
 • Každý uživatelů může mít přístup k jiné množině senzorů
 • Systém vede Audit Trail - zaznamenává historii změn alarmů a je tak možné dohledat, kdo danou změnu provedl

Stabilní hardware

 • Systém Digiterm je standardně vybaven záložním zdrojem pro případ výpadku elektrického proudu
 • Měřená data jsou ukládána do paměti automatů odkud jsou načítána do databáze
 • V automatech je veden záložní záznam na flash kartu o kapacitě až 6 měsíců záznamu

Topologie Digitermu


Senzor

Základem systému jsou senzory (teploty, relativní vlhkosti, tlaku apod.), které jsou rozmístěny na měřících zařízeních či místnostech. Snímače jsou pravidelně kalibrovány (u teploty s přesností na 0,1°C). Pro tyto účely jsem akreditovanou kalibrační laboratoří .

PLC automat

Snímače jsou buď přímo, nebo po komunikační lince připojena k jednomu nebo více PLC automatů (nejčastěji typu Simatic S7-1200). Zapojení více automatů umožňuje tvorbu rozsáhlých měřících síti (nejčastěji celé objekty). PLC automaty jsou vybaveny záložním záznamem (Flash karta), jsou napájeny záložním zdrojem a vyhodnocují alarmy pro akustické a SMS upozornění.

Obsluhující počítač/server

Komunikace mezi obsluhujícím počítačem a automaty PLC probíhá přes rozhraní Ethernet protokolem TCP/IP. Pro práci s daty jsou pak potřeba dva programy

Digiterm IO

Slouží pro ukládání dat z paměti automatu do databáze. Běží na pozadí jako Windows Service. Na této úrovni se odesílájí emaily v případě alarmu. Služba také hostuje RESTové rozhraní a hlavně Digiterm Web.

Digiterm Read

Read je desktopová aplikace a hlavním uživatelským rozhraním systému. Po přihlášení v něm je možné procházet naměřené hodnoty (jak historické, tak aktuální), nastavovat alarmy, kontrolovat historii změn, či zobrazit historii incidentů. Aplikace nevyžaduje instalaci a je ji tedy možné spouštět jako Portable.

podrobnější popis komunikace komponent systému a protokolů

Desítky společností spoléhají na Digiterm

Kontaktujte nás!


Zaujal Vás náš produkt? Máte nějaké nejasnosti, které byste chtěli probrat? Neváhejte nás kontakovat!

+420 272 739 683

ReguCon, s.r.o.

U Rakovky 1768
148 00 Praha 4 - Kunratice
Česká Republika

Top